Markiezenhof en Stichting Stadsgidsen Bergen op Zoom (SBM) bundelen krachten

Markiezenhof en Stichting Stadsgidsen Bergen op Zoom (SBM) bundelen krachten 23-04-2022

 

Bij SBM is een groep van ongeveer 30 vrijwilligers actief. Zij ondersteunen de gidsen bij de ontvangst van bezoekers in de Gertrudiskerk en de Verborgen Vesting. In het Markiezenhof is ook een groep vrijwilligers actief die vooral worden ingezet als gastheren/gastvrouwen. Het idee is dat door samenvoeging en mogelijk uitbreiding van deze groepen de gastheren/gastvrouwen meer keuzemogelijkheden krijgen en zij ook ingezet zouden kunnen worden bij het Markiezenhof, het Ravelijn of het Stadhuis.

Momenteel wordt de benedenverdieping van het Markiezenhof gekoppeld aan stadswandelingen van de Stadsgidsen. Binnen deze samenwerking kunnen stadsgidsen rondleidingen geven in het gehele monument, zoals zij dat ook in andere monumenten doen. Hierbij wordt het stadspaleis meer verbonden met de andere monumenten. Dit betekent dus dat bezoekers op verzoek rondleidingen kunnen krijgen door het gehele Stadspaleis. Er wordt wel onderscheid gemaakt tussen monumentale rondleidingen gericht op het gebouw en de geschiedenis daarvan (door Stadsgidsen Bergen op Zoom) en museale rondleidingen gericht op kunst en tentoonstellingen (door het museum).

Het Markiezenhof is het belangrijkste monument van onze historische/monumentale binnenstad. De promotie/ marketing van onze monumenten is versnipperd. Zowel de Stadsgidsen als het Markiezenhof werken hier al aan om dit te verbeteren. Ook andere partijen (VVV- horeca-hoteliers-ondernemer) hechten sterk aan een goede promotie. Dat kan alleen als de betrokken partijen intensief gaan samenwerken. Door deze samenwerking tussen de Stadsgidsen en het Markiezenhof wordt deze noodzaak onderschreven.        

De Stadsgidsen en het Markiezenhof verklaren zich te willen inspannen om een sterke samenwerking te realiseren. In de komende periode zullen op deze hiervoor genoemde drie onderdelen concrete voorstellen worden gedaan, hoe deze samenwerking exact kan worden vormgegeven. Deze zullen worden voorgelegd aan betrokken partijen zodat dit toeristenseizoen op onderdelen gestart kan worden met de daadwerkelijke uitvoering. Beide partijen zien dit als een start voor verdergaande samenwerking en zullen hiervoor een werkgroep “samenwerking Stadsgidsen Bergen op Zoom en Markiezenhof” instellen, waarin beide partijen vertegenwoordigd zijn.

Uit het persbericht, dat op 22 april j.l. uitgebracht werd door het Markiezenhof (Etienne Homs)