Verborgen vesting

Ontdek de overblijfselen van ondergrondse vesting van Bergen op Zoom

In 1744 werd de vesting van Bergen op Zoom voltooid. Deze vesting zou Bergen op Zoom onoverwinnelijk maken. Van heinde en verre kwamen toeristen naar de stad om dit bijzondere vestingwerk te bekijken. Het zou anders lopen..... zoals bleek toen de stad drie jaar later belegerd werd door de Fransen.

Het was een grote verrassing toen men onder een oude tramremise nog grote delen van de vesting van Bergen op Zoom terugvond. Muren die eruit zien of ze gisteren gemetseld zijn, de aanzet voor een ingewikkelde dubbele stenen trap en delen van de onderaardse gang die honderden meters lang, goed verborgen, rondom de vesting liep.

De Verborgen Vesting is een restant van de ooit zo beroemde Vesting van Bergen op Zoom. Tussen deze resten van de vesting van Menno van Coehoorn beleeft u een unieke panoramavoorstelling.
U hoort over "fladdermijnen" en verdedigingstrucjes en u hoort het trieste verhaal van die ene keer dat Bergen op Zoom moest buigen....

Wanneer

Onze gidsen verzorgen 1x per week, wisselend op zaterdag en zondag,  rondleidingen in de Verborgen Vesting.
U kunt hiervoor tot minimaal 24 vooraf tickets reserveren. De rondleiding duurt ongeveer 1 uur.

Wilt u buiten de genoemde openingstijden een bezoek brengen aan de Verborgen Vesting (dit geldt alleen voor groepen!)? 
Neem contact op met onze afdeling Coördinatie: Tel. 0164-234377, e-mail info@stadsgidsen-bergenopzoom.nl.
Reserveren via VVV Brabantse Wal, 0164 277 482, is ook mogelijk.

Minimale groepsgrootte 6 personen. 
Reserveren voor kleinere groepen is mogelijk. De prijs is dan € 48,-- per rondleiding.*

Omdat op 30 juni de jaarlijkse processie de Maria Ommegang door de binnenstad van Bergen op Zoom trekt is De Verborgen Vesting op deze dag gesloten.

Waar verzamelen?

Verzamelen in de hal van het NS-station om 13.30 uur..

Let op : Vanwege trappen en niveauverschillen dient u goed ter been te zijn.

 

Entree

U kunt tot 24 uur voor de rondleiding een ticket reserveren. De rondleiding kost 8,00 euro per persoon. Kinderen t/m 12 jaar betalen 4,00 euro.*

*Prijswijzigingen voorbehouden

 

Reserveer tickets